Våre to nye ansatte

Denne våren har Acta Øst hatt to stillinger å fylle: en Actakonsulentstilling og en prosjektstilling for mangfold på leir. I midten av august kunne vi ta imot Frida Hegge Larssen og Paul Omayio.

Frida er ansatt 70 % som Actakonsulent. Der skal hun ha fire leirer i året, reise på lokallagsbesøk og drive med ledertrening. Hun kommer fra Lier utenfor Drammen, og har en bachelorgrad i barnevern. Hun har tidligere arrangert amigosfestivalen på Sommer i Sør, drevet Trondheim Soul Children i Salem menighet og har vært aktiv i KRIK. Selv sier hun: “Å jobbe med mennesker i en tidlig fase av livet er noe jeg alltid har hatt stor interesse for! Acta har lenge vært et sted jeg selv har fått mye påfyll, og ønsker å bidra tilbake. Jeg fryder meg over tanken på at jeg får legge til rette for at ungdommer og barn skal få høre mer om Jesus, få et trygt fellesskap og vise hva Jesus har å tilby #evigliv. Jeg er spent på hvert enkelt menneske jeg skal få bli kjent med i jobben, hurra for Acta!”

Paul er ansatt i prosjektstillingen “Mangfold på leir”, hvor han skal jobbe sammen med internasjonale menigheter i Oslo for å tilby en erfaring av leir som en god plattform for å bygge kristent fellesskap. Han kommer fra Kenya, og har en mastergrad i teologi fra MF. Tidligere har han jobbet med flere lignende prosjektstillinger hos KRIK sammen med Laget Interact (tidligere KIA). Han er pastor i Oslo Family Church, liker å spille fotball og er glad i gå tur. Selv sier han:  “Å videreføre vår kristne tro til barna våre er noe jeg brenner for. Våre barn er håpet for fremtiden for den kristne troen i landet vårt. Mitt ønske er å se mer fellesskap mellom migrantmenigheter og andre
norske kirkesamfunnet. Jeg ønsker å se flere møtepunkt der barn og lederne deres fra disse to kristne miljøene kan oppmuntre hverandre i sin tro og dele deres erfaring og ressurser. Acta gir en perfekt mulighet til dette! Jeg gleder meg til å bidra til å lage slike plattformer og å vise de unge veien de skal gå, så forlater de den ikke når de blir gamle (Salomons ordspråk 22:6).

Andre nyheter