Årsmøtet 2019 2

Velkommen til Regionårsmøtet 2020

Regionårsmøtet 2020 blir i Storsalen menighet, Staffeldtsgate 4, Oslo, lørdag den 21. mars. Utsending fra felleskontoret dette året er generalsekretær Anne Birgitta L Kvelland.

Under finner dere program for dagen.

Mer informasjon, sakspapirer, m.m. finner dere her.

Husk påmeldingsfrist: 15. mars!

 

Program

09:30: Registrering med mat og innsamling av årsmøtegaven.

10:00: Åpningsmøte (Acta og Normisjon felles)

            Tale ved Anne Birgitta Langmoen Kvelland

11:30: Årsmøtesaker

            Styreleders tale: Anders Østby

            Aktuelle saker fra felleskontoret/landsstyret: Generalsekretær Anne Birgitta L Kvelland

            Valg av dirigenter

            Konstituering

            Årsrapport, regnskap, fremblikk, budsjett

1300: Varm lunsj

14:30 Erfaringsdeling (Normisjon og Acta)

           Hva er dine gode historier fra året som har vært?

           Hva er dine utfordringer?

15.45: Årsmøtesaker og valg

            Valg av styremedlemmer, varamedlemmer v/ valgkomiteen

            Valg av valgkomité

            Valg av revisor

16:30 Møte med nattverd

           Utsendelse med nattverd, – offer til regionens arbeid.

17:00 Enkel servering og hjemreise.

 

Actas årsmøte og gathering

Program for dagen:

9:30: Registrering

10:00: Åpningsmøte i Storsalen (Acta og Normisjon felles)

11:30: Actas årsmøte i Lille Camino

13:30: Lunsj

14:30: Erfaringsdeling (Acta og Normisjon felles)

15:30: Hengetid i Lille Camino (leker/brettspill, snacks)

16:30: Møte med nattverd (Acta og Normisjon felles)

17:30: Escape room

Kvelden avrundes med ord for kvelden og et par lovsanger.

Andre nyheter