Vi kan være stolte, du og jeg!

Det er faktisk ganske mye vi får til sammen i region Øst. Fra ulike sammenhenger ser og hører jeg jevnlig historier om barn, unge og voksne som får avgjørende opplevelser når Gud virker gjennom vårt arbeid.

Dette kan skje hvor som helst, som på leir, i den lokale klubben/foreningen, på Bedehuset, osv. Jeg er takknemlig over å få være sammen med dere om dette.

Det siste året har vi på regionskontoret bl.a. jobbet med å utruste syv ungdommer gjennom «Loved» ledertreningskurs. Vi har hatt Agenda1-samlinger med undervisning og samtaleprosesser, hvor ledere og styrer fra fellesskap i hele regionen har satt av tid til bevisstgjøring rundt sitt fellesskaps oppdrag. Vi har hatt ca. 350 kormedlemmer på Soul Camp, hvor de både har fått god forkynnelse og inspirasjon. Gjennom hele året er det stadig nye leirer for barn i ulike aldersgrupper. For flere av disse unge er dette det eneste stedet hvor de har en mulighet til å bli kjent med Jesus.

Når vi står innfor realiteten om at vår økonomi er sårbar, så må vi ikke miste av syne alt det gode som skjer. Vi må feste blikket på de gode historiene, og tenke fremover. Vi må tørre å drømme og satse på drømmene våre sammen.

Thèrése Andreassen

Andre nyheter