Årsmøtet 2023

Velkommen på årsmøte 22. april!

Regionens årsmøte blir i år på Musikkfolkehøyskolen Viken. Vi ønsker at årsmøte kan være en møteplass for unge og eldre. På dette årsmøte vil Acta og Normisjon begge ha årsmøte samtidig på Musikkfolkehøyskolen Viken. Vi samles til felles møter og spiser sammen. Vi håper du setter av 22. april til å møte gamle og nye fjes. Vi håper årsmøtet kan være til inspirasjon og oppmuntring. Musikkfolkehøyskolen Viken ligger vakkert langs Mjøsa.

Bygning Musikkfolkehøyskolen Viken

Dørene åpner kl 10 med registering og kaffe. På åpningsmøte kl 11 blir det info fra regionen, sang ved Vestre Toten Soul Children kor og tale ved generalsekretær Kjetil Haga. Det blir så årsmøte med årsrapport, samtaler og valg. På avslutningssamlingen løfter vi blikket fremover og jobber med hvordan være forening på ditt lokale sted. Vi er ferdig kl 18. Håper vi sees!