Årsmøtet 2024

Velkommen på årsmøte 20. april

Regionens årsmøte er i Jessheim kirke, Rådhusveien 5A. Vi ønsker at årsmøte kan være en inspirasjonssamling og en møteplass for unge og eldre. På dette årsmøte vil Acta og Normisjon begge ha årsmøte samtidig.
Vi samles til felles møter og spiser sammen.
Nytt av året er bibeltime for de som ikke er utsendinger eller direkte medlemmer.
Vi håper du setter av 20. april til å møte gamle og nye fjes. Vi håper årsmøtet kan være til inspirasjon og oppmuntring.

Denne dagen blir en inspirasjonsdag. Vi starter kl 10 med registrering og er ferdige kl 17.00.

På åpningsmøte deltar Bærum Soul Children sammen med landsstyrets utsending som er internasjonal leder Tore Bjørsvik.  Vi er glade for at internasjonal leder er med oss i år og gleder oss til å høre han dele sine tanker med oss. Team fra GUS blir med hele dagen sammen med lærer Synnøve Aandstad Baghirova. 


Årsmøte

Bibeltime for deg som ikke er på årsmøte. Nytt dette året er bibeltime, mens vi har årsmøte. De som ikke er utsendinger, kan delta på bibeltime med Svein Granerud. Så ta gjerne med deg flere fra din forening og la dere inspirere.  På avslutningsmøte skal vi ha tema Misjon ute og hjemme. Der vil vi gjøre en markering av at Gå Ut Senteret i år fyller 40 år.  Det blir god lovsang, info og sofaprat med inviterte gjester. Team fra GUS fra sammen med lærer Synnøve Aandstad Baghirova, og Tore Bjørsvik.  

Det blir fint å være sammen! Håper å se deg og folk fra ditt fellesskap!