robb-leahy-512379-unsplash

Sjeleomsorg

Hver uke får Fermate henvendelser fra personer som ønsker samtaler. I 2019 tok vi imot ca. 300 konfidenter. Behovet for noen å snakke med er stort.

Hva er sjelesorg?
Mange forbinder begrepet med sorg, men egentlig har ikke ordet denne koblingen til sorg. Det stammer fra tyskens «Seelsorge», som betyr «omsorg for sjelen». I sjelesorgrommet får du rom til å reflektere og bearbeide det du har på hjertet sammen med en fagperson som har taushetsplikt. Hva som blir tematisert i samtalene styres av dine ønsker og behov.

Hvilken forskjell kan sjelesorg bety?
I forbindelse med denne artikkelen delte to tidligere konfidenter sine erfaringer med sjelesorg, «Alma» og «Silje».  Begge fortalte med innlevelse at samtalene var livreddende: «Uten sjelesorg tror jeg ikke at jeg hadde vært i live i dag», sier Silje.

Den genuine omsorgen
Silje forteller at sjelesørgeren viste en genuin omsorg for henne, og fulgte henne som en likeverdig på livsveien. Han hjalp henne til å forstå at til tross for det hun hadde opplevd, så var hun normal. Dette bidro til at hun fant en sti gjennom kaos og smerte.

Sammen om følelsene
Både Silje og Alma beskriver at det var viktig for dem å komme i kontakt med og gi følelsene et språk. Som barn bar Silje på en stor og vond hemmelighet: Over flere år hadde hun blitt utsatt for overgrep. Følelsene knyttet til disse opplevelsene var så vonde at hun trodde hun ville dø i møte med dem. Sjelesørgeren trygget henne på at hun skulle slippe å gå alene med dem. Silje beskriver at «da ble de ikke så farlige lenger».

Alma forteller at sjelesørgeren hjalp henne med å utforske og invitere Jesus inn i følelsene. Gradvis kjente hun hvordan Guds fred roet det som var opprørt inni henne. I dag tenker Alma at følelser er noe Gud har skapt oss med, som har en viktig funksjon i livet.

Mange undertrykker sine følelser, noe som kan føre til bla angst og depresjon. I sjelesorgrommet gis det rom for bevisstgjøring av følelser i en trygg setting, i fellesskap med noen som står i de sammen med deg.  Alt blir kanskje ikke fikset, men ved å sette ord på det vonde i livet kan byrden bli lettere å bære.

Terapi kontra sjelesorg
Det blir ofte sagt at «sjelesorg er ikke terapi». En sjelesørger stiller ikke diagnoser eller gir terapeutisk behandling, men sjelesorgsamtaler kan ha en terapeutisk effekt. Av og til vil likevel terapi være mer hensiktsmessig. Alma og Silje har begge to erfaring med å kombinere sjelesorg og terapi, og forklarer at disse kan utfylle hverandre på en god måte.

Det som er unikt for sjelesorgen er at troen på den Gud som har skapt og elsker det skapte, får en sentral plass. For Silje var det viktig at de sterke gudsopplevelsene som berget livet hennes ble trodd og tatt på alvor i sjelesorgrommet, siden psykologen var mindre åpen for det åndelige.

Hvem kan gå til sjelesorg?
Terskelen for å ta kontakt med en sjelesørger kan oppleves høy. Noen tenker at det de kommer med er for stort, andre kan oppleve at det er for lite. Men faktum er at ingenting er for stort eller for lite. Hvis du har noe i livet som du ønsker å samtale fortrolig om, så kan du gå til sjelesorg.

Ønsker du å vite mer om samtaler hos Fermate?
Ta gjerne kontakt med Fermateleder Therese
Andreassen, tlf 408 17 160, epost: ta@normisjon.no.

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Andre nyheter