Årsmøte på Viken folkehøyskole med Kjetil Haga som taler

Årsmøte

Viken Folkehøyskole var stedet for årets årsmøter. Årsmøter i flertall, fordi både ungdomsgjengen i Acta Øst og Normisjon region Øst tilbrakte det meste av dagen sammen, med adskilte årsmøter. Viken var et godt sted for regionen å samles. Musikkfolkehøyskolen vår bød på flotte omgivelser, deilig mat og god plass.

Actagjengen hadde en “happening” fredags kveld, og flere overnattet til lørdagen. Årsmøtene ble ikke bare tid for formelle møter, men også for å møtes på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

Lørdag morgen startet det med et møte der Vestre Toten Soul Children gledet hele salen med energisk sang. Det var virkelig et høydepunkt som rørte forsamlingen. Dette satte stemningen for resten av dagen, og det var inspirerende å se og høre koret i aksjon.

Generalsekretær Kjetil Vestel Haga talte til årsmøtet om å ikke være motløse. Kjetil tok utgangspunkt i starten av Hebreerne 12. «Så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.»

Etter formiddagsmøtet delte Acta og Normisjon seg i to, for å avholde årsmøtene hver for seg.

Avgående leder av regionstyret, Anders Østby, åpnet med en tale. Han har vært i styret i 9 år, og har i de siste 7 år vært leder. Vi er dypt takknemlige for alt arbeid han har lagt ned for region Øst i mange år.

Regionstyret presenterte årsmelding og regnskap. Det økonomiske årsresultatet for 2022 var et kraftig underskudd, på hele -2 690 932. Regionen har fortsatt en del kapital, men den forsvinner fort om vi ikke tar aktive grep og sikrer god styring. Det var en del debatt rundt hva som er god forvaltning av oppsparte midler. Det ble etterspurt konkrete årsaker for å forstå de viktigste postene, samt konkrete planer og tiltak for å snu trenden med stigende underskudd. 

Lederkandidat Trond Rønning snakket til årsmøtet og delte noen tanker om visjoner og hva han ønsket å ta tak i. Trond ble enstemmig valgt som ny leder av regionstyret. Etter årsmøtet ba den nye lederen undertegnede om å få med i dette referatet at signalene fra årsmøtet om å ta tak i økonomi vil bli fulgt opp. Alle innspill fremmet under årsmøtedebatten er notert og vil tas på alvor.

I årsmøtet til Acta Øst, ble det rapportert om økonomisk overskudd. Sittende leder Marte Killingmo Kolstad ble gjenvalgt. De avsluttet årsmøtet med å involvere deltakerne i en workshop der hele gruppa jobbet med handlingsplan for neste periode.

Ståle Sandbekken

Andre nyheter