Årsmøtet 22. april 2017

Vil i år avholdes på Gjerdrum og Normisjons bedehus der. Årsmøtesakene får det nødvendige fokus, men i år har vi satt av bedre tid til å samtale om veien videre, vi har droppet avslutningsmøtet og avslutter derfor litt tidligere.

Det er i år 500 års Luther- jubileum, 150 års jubilum for Normisjon og dermed mange grunner til å se tilbake på arven fra reformasjonen og dannelsen av Santalmisjonen og Luthersti elsen/indremisjons- selskapet. Har vi noe å lære? Hva beveget våre grunnleggere til å gjøre det sine modige valg? Og hvilke modige valg trenger vi å ta i vår tid?

Else Kari Bjerva taler på møtet

Samtalen om fremtiden må ta på alvor det høye antallet ned- lagte foreninger de siste årene. Nedgangen er merkbar og vi må gjøre modige valg for fremtiden. Det jobbes med ny strategi for regionen. Voksenarbeidet trenger å revitaliseres og vi ser et stort behov for å styrke den positive utviklingen i leirarbeidet. Leirstedene våre driver godt og har tilnærmet balanse i regn- skapene sine. Det er gledelig, men det betyr at vi må legge planer for de neste 5 – 10 årene.

Vi ber om et engasjerende og viktig årsmøte.

Programmet:
1030: Åpningsmøte
1130: Forhandlinger
1300: Varm lunsj
1400: Forhandlinger
1430: Innledning til debatt
1500: Region Østs fremtid
1630: Valg
1715-30: Avslutning/forbønn

Andre nyheter