tim-gouw-4l9qmFImnnI-unsplash

Avlysninger i regionen og Covid-19

Vi i Normisjon og Acta region Øst ønsker å vise samfunnsansvar og solidaritet. I lys av de siste offisielle anbefalingene og retningslinjer fra Normisjon sentralt, velger vi derfor å avlyse mange av våre planlagte arrangementer, i første omgang fram til og med påske. Dette vil påvirke det fysiske regionårsmøtet 21. mars i Storsalen og påskeleirene våre på Haraset og Fossheim.

Det er viktig i denne tiden å bidra i samfunnsdugnaden gjennom god hygiene, samt å ta hensyn til de som er mest utsatte i måten vi er sammen på, uten å gripes av frykt. La oss også be for hverandre og for situasjonen – spesielt med tanke på de mest sårbare i denne krevende situasjonen.

Nedenfor finner Normisjons råd i denne situasjonen.

Normisjons beredskapsråd

(utdrag av brev fra Generalsekretæren)

I Normisjon følger vi myndighetenes anbefalinger, både FHIs anbefalinger og UDs reiseråd. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og det er derfor viktig å følge med på de endringer som skjer fortløpende. Helseministeren sier at Norge nå er på vei over i en ny og mer alvorlig fase.

Følg smittevernregler

Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene når vi møtes. Sett opp plakaten Smittevern på sentrale steder. Vi anbefaler å unngå klemming, håndhilsning og andre fysiske måter å hilse på.

Vurdering av større arrangementer

Per i dag er arrangementer med mer enn 500 deltakere forbudt.
Vi anbefaler at alle arrangementer med mer enn 50 deltakere skal risikovurderes, og så avgjøre om de skal avholdes, utsettes eller avlyses. I flere kommuner må man søke om tillatelse til å gjennomføre arrangementer.
Komitémøter som innebærer lengre reiser, kan eventuelt tas på skype.

Kriterier for risikovurdering

Arrangementer risikovurderes ut fra følgende kriterier:

  • –  Størrelsen på arrangementet
  • –  Om deltakerne kommer fra ulike steder
  • –  Om det kommer mange i sårbare grupper
  • –  Smittesituasjon lokalt, antall smittede
  • –  Reisesituasjonen, må man reise kollektivt for å komme dit?
  • –  Følg lokale/kommunale/sentrale helseråd

Menigheter og andre større samlinger

I forhold til menigheter, må det gjøres risikovurderinger ut fra smittesituasjonen lokalt, jf. kriteriene over. Som et generelt råd anbefaler vi å avlyse gudstjenester på 50 personer eller mer i første omgang fram til påske. Husfellesskapsgrupper kan samles i hjemmene i denne perioden, og taler kan legges ut på nett. Om nødvendig kan en vurdere permittering av ansatte.

Noen av de større menighetene våre har allerede bestemt seg for å avlyse alle gudstjenester fram til påske. Andre har ikke enda tatt stilling til dette. Her må det gjøres lokale risikovurderinger.

Økonomi

Færre arrangementer/møteplasser gir færre anledninger til å ta opp kollekter og samle inn gaver til misjonsarbeidet. Så lenge unntakstilstanden varer, bør en fra foreningens side opprettholde en regelmessig kontakt per mail/post med foreninger og medlemmer for å gi informasjon og minne om at misjonsarbeidet og menighetsarbeidet fortsatt er avhengig av regelmessige gaveinntekter. En kan bruke anledningen til å oppfordre til fast givertjeneste og legge til rette for enkle måter å gi på, f.eks. på vipps.

La oss sammen be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.

 

Vennlig hilsen

Anne Birgitta Langmoen Kvelland

Generalsekretær

 

(Dette dokumentet ble skrevet og sendt ut til regionleder 11.mars. Vi oppfordrer til å følge nasjonale og lokale myndigheters anbefalinger som oppdateres jevnlig.)

 

Andre nyheter