44033712_981662078708131_1986282294041640960_n

Bygger ekte fellesskap

Det ligger dypt i Leif Gordon Kvelland et ønske om å se andre mennesker oppleve livsforvandling i møte med Jesus og de gode nyhetene om at Guds rike er nær.

Leif Gordon Kvelland har denne høsten blitt innsatt som pastor for Lillestrøm Normisjon og er ansatt i forsamlingen i 25 % stilling, ved siden av arbeidet som Alpha-konsulent i region Øst.

Siden hans sterkeste nådegaver er underviser, leder og hyrde og fordi evangelisten heller ikke er langt unna, preger dette hans fokus i tjenesten.  Lillestrøm Normisjon er et fellesskap som er gode på å lage møtepunkt med god mat og godt fellesskap, men det er en liten forsamling med en liten gruppe i kjernen og styret i foreningen. Dette har ledet til at styret lenge har ønsket å forsterke det åndelige lederskapet i forsamlingen.

Fremover ønsker lederteamet at visjonen synligjøres enda mer, at det undervises målrettet for å få på plass større bevissthet rundt nådegavebaserte tjenester og at alle samlinger preges mer og mer av verdiene fra Alphaarbeidet. Lillestrøm Normisjon har hatt flere Alphakurs, og dette arbeidet har gjort forsamlingen bedre i stand til å ta imot gjester og skapt en bevisstgjøring på oppdraget fellesskapet har i byen.

Foreningen har vært ledet av en arrangementskomite og et styre. Denne våren har disse to gruppene fungert som en samlet ledergruppe, som har hatt flere felles samlinger og som deltar sammen på Agenda1 læringsnettverket til region Øst og Storsalen menighet i Oslo. Teamet har på denne måten økt sin bevissthet som åndelige ledere og hvilket ansvar de som ledergruppa har for å utvikle en kultur der gjester kan møtes av mennesker som tjener med glede, undervisning som er livsforvandlende og en tydelig retning for utviklingen fremover.

Menighetens visjon er å være et inkluderende og levende fellesskap som skal synliggjøre Jesus Kristus for Lillestrøms befolkning. «Vi vil arrangere noe som vi er stolte av og som det er lett å invitere gjester til. Verdiene i Alpha vil prege det regelmessige arbeidet enda mer.»

Andre nyheter