AnneLin 3

Endringer på Regionskontoret

Normisjon Region Øst er nødt til å spare utgifter. Det gjør vi ved å kutte til sammen 1,1 stilling i den lønnede staben. Vi vil redusere administrasjonen og effektivisere denne. Samtidig vil vi forsøke å beholde og styrke trykket på det utadretta arbeidet.

 

Vi har over en treårsperiode brukt av egenkapital for å satse på barn og unge. Vi har hatt styrte underskudd hvor vi har jobbet for å øke inntekter gjennom et fokus på informasjon og innsamling. Inntektene har økt noe, men ikke nok til at vi kommer i balanse i forhold til lønnsinntektene våre.

 

Dette tok regionstyret konsekvensen av på styremøtet 27.11. I budsjettprosessen ble det vedtatt å kutte 1.1 stilling. I en sårbar stab, vil vi merke dette godt, men samtidig opplever vi i stab at kabalen har lagt seg overmåte godt.

 

Fra 01.01.2020 kutter vi Actalederstillingen og samler ledelsen i regionen hos regionlederen, som nå vil være ansvarlig for både Normisjon og Acta. På denne måten har vi tatt vekk et administrativt ledd for å verne det utadrettede arbeidet.

Margrethe Kollerud Overskott vil gå inn som teamleder for Acta.

Daniel Johannessen, som slutter i sin 70 % stilling i Acta 01.01.2020, blir erstattet med 50% stilling.

Dag Haugeto Stang sin stilling som organisasjonsutvikler reduseres 40 til 20 prosent.

Therese Andreassen er tilbudt en økning på 20% stilling i Fermate. Hun vil ivareta noe av det utadrettede arbeidet i regionen, da regionlederstillingen blir knyttet mer til budsjett og personalarbeid. Region Østfold har også vedtatt en 20% stilling i Fermate, noe som gjør at Therese fremover vil jobbe i en 70% stilling her.

 

Alt i alt ser vi omleggingen som god. Ansatte har vært med i prosessen og vi tror vi har funnet en god modell som gjør at vi kan få effektivisert administrasjonen, samtidig som vi beholder mye av det gode utadrettede arbeidet som drives.

 

Vi vil i tillegg få takke frivillige som hjelper til med administrative oppgaver som gjør at vi kan bruke arbeidskapasiteten vår utadrettet i så stor grad som mulig. Her gjør blant annet Berit Vetland en stor jobb med fritidsforkynnerlista, Hartvig Opsjøn gjør en stor innsats inn mot medlemssidene våre og Hans Thore Løvaas har vært en god hjelp inn i SMMO, samarbeid menighet og misjon i Oslo.

Staben blir fra 01.01.2020 seende slik ut:

Regionleder: Anne-Lin Hynnekleiv, 100%

Alpha konsulent: Leif Gordon Kvelland, 100%, utleid til Lillestrøm 25%

Organisasjonsutvikler: Dag W.H. Stang, 20%

Teamleder Acta: Margrethe Kollerud Overskott, 100%

Actakonsulent: Marte Rebekka/May Solveig Kisen, 100%

Actakonsulent: [ny], 50%

Fermate: Therese Andreassen, 70 %

Leirstilling: Petter Piita Isaksen, 15%

Leirstilling: Marte Kolstad 20 %

Fossheim Leirsted: Monika Borstad, 85%

 

Vær gjerne med å be for oss på kontoret. Vi har et hjerte for å nå langt med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, og legger vår hovedvekt på barn og unge, nye fellesskap og misjon.

 

Anne-Lin B Hynnekleiv, Regionleder

Andre nyheter