image0

Et større fellesskap

Årsmøte i april ble en milepæl i Normisjons historie. Vi vedtok sammenslåing med Oppland. Vedtaket ble behandlet av Landsstyret i april, og fra da av har vi startet prosessen på å slå dette sammen. Vi ønsker å orientere om hva som skjer og vil i de neste numrene av “Region Øst” gi deg oversikt over hvor vi står i prosessen. Her er så langt vi er kommet nå:

Datoen for selve sammenslåingen er 1. september. Dette vil markeres med et åpent møte på Skogstad leirsted 31. august kl. 18.00 og alle som vil er hjertelig velkommen til å delta. Meld deg på ved å sende epost til
region.ost@normisjon.no, merk eposten: «sammenslåingsfest».

Nå jobbes det med en avtale som skal signeres av respektive regionstyrer i forkant av denne datoen.

Da tar region Øst over regnskapsføring og ansvaret for alle deler av arbeidet. Ved årsmøtet 2022 leverer vi ett samlet årsregnskap. Skogstad og Kirketeigen vil føres som egne avdelinger. Normisjon og Acta vil innlemmes i de eksisterende avdelingene i regnskapet. Vi tar likevel ut rapporter for gaveinntektene i de forskjellige distriktene.

Dette regionbladet er det første bladet som går ut til region Øst, nå inkludert Oppland. Velkommen til nye lesere!

Det ble i regionstyremøte 26.05 vedtatt møte og talerett for to representanter fra Oppland fylke i regionstyret. Disse to er: Ingebjørg Stubø og Aase Mollestad Ous. Valgkomiteen til neste årsmøte vil jobbe for å inkludere Oppland i rekruttering av nye medlemmer til styret.

Dag, Margrethe og Anne Lin fra region Øst har besøkt Skogstad leirsted, og møtt deler av Actastyret i Oppland. Vi har hatt gode samtaler om veien videre, og Actastyrene har vedtatt samme ordning for møte og talerett som regionstyrene.

Både Solveig Tusvik og Bjørnar Nome som var ansatt i Acta i Oppland har takket ja til nye jobber i DnK og vi jobber nå med stillingsutlysninger for å rekruttere ansatte til et distriktskontor som blir på Skogstad leirsted. Følg med på våre nettsider og sosiale media for mer informasjon, og tips oss gjerne om aktuelle søkere.

Etter sammenslåingen vil foreningsbrevene bli sendt ut til alle foreninger i region Øst. Send oss tips til stoff både til foreningsbrevene, regionbladet, nettsidene og facebook.

Kanskje savner du noe, eller reagerer på noe av det som gjøres annerledes. Ta kontakt med meg på albh@normisjon.no. Det vi vet noe om kan vi ofte gjøre noe med! 

Andre nyheter