Kandidater til regionstyret

Kandidater til styret, 3 år:

Terje Grønås 56, fra Asker. Har vært styremedlem i region- styret to perioder. i 2002 – 2006 og 2015-2017. Er for tiden aktiv i Borgen Normisjon.

Simon Gåre – Oslo (26 år)
Aktivitet nå: Studerer bachelor i Teologi og ledelse ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Tidligere erfaring: Ansatt i Laget som ettåring og lagsarbeider/evangelist. Årsenhet i Kristen sjelesorg fra Høgskolen Diakonova. Elev ved Bibelskolen i Grimstad. Engasjert i Acta.

Kandidater til vara, 1 år:

Elin Gravem 36, fra Eidsvoll. Medlem i Hamar Normisjon. Har tidligere vært i ACTA-styret og leirstedstyrene for både Fossheim og Haraset.

Anders Tunold Kråkenes 36, fra Oslo. Medlem i Storsalen menighet. Har hatt forskjellige vervi Storsalen. Bla. i leder- teamet for G3.

Kandidater til valgkomite 1 år:

Morten Dahle Stærk 36, fra Oslo. Har vært medlem i Storsalen i 10 år, er for tiden aktiv i Frikirken Storbymenigheten.

Per Inge Bergan 53, Hamar. Medlem i Hamar Normisjon.

Tidligere ansatt som markeds- fører i Santalmisjon og kretssekretær i Hedmark Indremisjon. Har sittet i regionstyret en periode og har vært styreleder i Hamar Normisjon.

Erik Wilberg 40, Sørum. Spesialrådgiver i KNIF, fritids- forkynner i regionen og har vært ansatt på Fossheim Leirsted.

Andre nyheter