Illustrasjonsfoto: Normisjon Region Øst

Læringsnettverk Østlandet

I 2020 starter vi opp et læringsnettverk beregnet på alle lederteam og styrer i foreninger, Actalag og forsamlinger.

Det vil være én samling i semesteret med varighet fra fredag til lørdag over en periode på to år. Et læringsnettverk er et sted der de forskjellige teamene/styrene kommer med sine erfaringer og utfordringer og deler med de andre. Hensikten er å inspirere hverandre og lære av hverandre. Snakk om dette i lederteamet/styret nå. Oppstart blir ikke før høsten 2020.

Vi tror det er godt og nyttig for dere som jobber sammen å komme dere vekk og sitte ned og høre litt om hva Gud gjør iblant oss, samt å tenke etter hva dere gjør og vil gjøre.

Datoer: 11.-12. sept. 2020, 12.-13. mars 2020, 17.-18. sept. 2021 og 11.-12. mars 2021.

Har dere spørsmål om dette læringsnettverket, må dere bare ta kontakt med regionskontoret v/ Anne-Lin. Mer informasjon om dette kommer senere.

Andre nyheter