lederkurs_gronn@2x

Acta Øst starter opp nytt ledertreningskurs for ungdommer!

Loved ledertreningskurs er et kurs for ungdommer tilknyttet Acta Øst, med fokus på tett oppfølging og utrusting av den enkelte deltaker! 

 

Formålet med kurset er å utruste unge ledere slik at de blir tryggere og mer bevisste på seg selv, sin tro, sine gaver, talenter og på lederrollen. Kurset vil bestå av undervisning i tematikk som er sentralt for ledere, i tillegg til praksis- og refleksjonsoppgaver mellom samlingene. I løpet av kurset skal alle kursdeltakerne ha 15 timer praksis, enten som leder på en helgeleir, eller som leder i et av våre lokallag. I tillegg får alle deltakere en medvandrer som de skal gjennomføre fire samtaler med. De skal også lese en boken ”En helt overkommelig disippel” av Knut Tveitereid i løpet av kursperioden. Kurset avsluttes med tur til «Alpha Leader Conference» – en verdenskjent kristen lederkonferanse i London i mai. 

 

Kurset er samlingsbasert, og varer et skoleår. Kursplanen ser slik ut: 


Samling 1: September 2018 (dato ikke satt) Ettermiddagstid kl 17.00-21.30.
Tema: Lederrollen. Bli kjent. Hva er lederskap?

Hjemmeoppgave/praksis: Medvandring
Deltakerne skal minst fire medvandrersamtaler i løpet av kursperioden.
(Acta finner medvandrere til kursdeltakerne) 

Samling 2: November 2018 (overnattingstur, et døgn. 18.00 fredag – 15.00 lørdag.
Tema: Hvem er du? Identitet. Forbilder. Relasjoner.
 

Hjemmeoppgave/praksis: Lese boken ”En helt overkommelig disippel” og skrive logg fra denne.

Samling 3: Februar 2019 (dato ikke satt) Ettermiddagstid kl 17.00-21.30.
Tema: Team og gruppedynamikk. Personlighet. Skapt forskjellige. Jungs personlighetstest.

Hjemmeoppgave/praksis: Være med som leder på en leir eller i et lokallag 3 ganger. 

Samling 4: April 2019 (dato ikke satt)
Tema: Tro og ledelse. Hvordan ser en kristen leder ut? Jesus som forbilde. Tro og tvil. 

Hjemmeoppgave/praksis: Fullføre bok, medvandring og praksistid. 

Samling 5:  4.-6. Mai 2019.
Tur til London og Alpha Leadership Conference.

Eget program for turen kommer. 

Praksiser 

Mellom samlingene er det tid for praktiske oppgaver. I løpet av kurset er det tre forskjellige ting alle deltakerne skal være gjennom.

  1. Praksis som leder på leir eller lokallag (en helgeleir m.ledermøte eller 3 kvelder på lokallag – ca 15 timer)
    Det kan ikke være et lokallag der du allerede er leder, og helst et lokallag med yngre deltakere en deg. Og praksissted/lokal veileder må være avklart og godkjent av Acta.
  2. Selvstudie i løpet av kurset skal alle lese boken ”En helt overkommelig disippel” og skrive en kort rapport/logg fra denne. 
  3. Medvandring i løpet av kurset får alle deltakere tildelt en medvandrer. – En medvandrer er en person man kan «gå sammen med» i hverdagen og samtale med om stort og smått. Tiden er din, du kan fortelle om det du vil, hva du tenker på om dagen, og kanskje få noen gode tips og tanker fra en som er litt eldre en deg. Ofte ber man sammen og snakker om hvordan det er å være leder, og disippel av Jesus i hverdagen.
    Det skal gjennomføres minimum fire samtaler med medvandreren din i løpet av kurset. Acta har mange flotte og gode medvandrere til deltakerne. Jenter får en kvinnelig medvandrer og gutter får en mannlig medvandrer. Dette er også noe deltakerne får mulighet til å fortsette med etter kurset om det er ønskelig. 

Ved oppstart av kurset får alle deltakere tildelt en personlig notatbok.
Denne skal brukes til å notere og føre logg fra de tre praksisene, og kan også brukes til egne personlige notater på samlingene og turen vår. 

Viktig info om kurset
Hvem er kurset for? 

Kurset er for ungdommer mellom 16-19 år som bor i, og hører til  Acta/Normisjon region Øst.

Hva koster det? 

Kurset koster 9000,- pr. deltaker. (Egenandel; 3500,-)
Dette inkluderer mat på alle samlinger, kursmateriell, undervisning og tur til London på Alpha Leader Conference. Reise til og fra samlinger og praksissteder er ikke inkludert. (Mat, overnatting, pass til lederkonferanse og reisekostnader på Londontur er dekket, men shopping og inngang på severdigheter må dekkes selv)

Vi har fått støtte fra «Herreløs Arv-fondet» via LNU og kan derfor sette egenandelen for deltakere på  kurset til 3500kr pr. deltaker!

Vi oppfordrer sterkt Normisjon og Actas foreninger, menigheter og lokallag til å sponse og sende en eller flere av deres ledere på dette kurset. Kan dere sponse hele, eller deler av kurset for deres lederspirer?
En bedre investering for deres lokale ungdommer og fremtiden enn dette er vanskelig å finne!

Hva kan jeg forvente å få og lære på dette kurset? 

Som deltaker på Loved Ledertreningskurs får du:
Være sammen med en super gjeng kristne unge ledere på din alder fra region Øst.
Du får tett oppføring av våre dyktige kursledere.
Du får en egen fin kurs-bok som du kan notere i, få hilsener i, og ha med som et minne og en «verktøykasse» på veien videre.
Du får undervisning med høy kvalitet fra ledere som er kjempedyktige på sitt felt.
Du får en egen medvandrer som Acta hjelper deg med å finne, som du kan gå sammen med gjennom kurset (og også etter kurset om ønskelig!).
Du får en tur til London(!) på en av verdens største kristne lederkonferanser i Royal Albert Hall!
(les om konferansen her:
https://alpha.org/events/lc18-london#event__item)
Du får et kursbevis som kan brukes som attest og på CV.

 

Hvordan blir man med?

Alle som ønsker å bli med på kurset må sende inn en søknad til Acta Øst.
I søknaden må du ha med litt info om deg selv, din relasjon til Acta og hvorfor du ønsker å være med på Loved Ledertreningskurs. I tillegg kan du gjerne ha med noen stikkord om hva du har gjort som leder. 

Søknad sendes til dj@normisjon.no 

Søknadsfrist er 01.06.2018!

For å sikre god oppfølging har vi satt maks 12 plasser på kurset.
Ved flere søkere enn dette prioriterer vi etter alder, motivasjon og relasjon til Acta. 

Vi har satt minimumsgrense på seks deltakere for å kjøre kurset. 

Det sendes ut en kontrakt til deltakere som får tilbud om kursplass. Dette er en gjensidig avtale om hva vi i Acta og du som deltaker forplikter oss til. Det stilles høye krav til deltakelse på alle kursets samlinger. 

 

Spørsmål om kurset og søknaden kan tas med Actakonsulent Daniel Johannessen.
dj@normisjon.no // 975 68 345

Andre nyheter