IMG_6284

Nå startes det opp

Flere foreningene har startet opp igjen, og vi har snakket med tre av dem.

Høsten er godt i gang og det har vært oppstartstid mange steder. Mange av oss har gjennom en lang vår kjent på verdien av fellesskapet i mangelen
på det. Vi har kjent på behovet for relasjoner, for å møtes rundt måltid, for å få undervisning og hvem ante at savnet etter å synge sammen skulle være så stort? Jeg har snakket med Åse Pedersen Skjellevik fra
Norkirken Skedsmo, Morten Ruud, kateket i Kongsvinger og Per Odd Børresen i Hamar Normisjon. Jeg har spurt dem, hvordan har det vært å komme igang igjen?

Morten har akkurat kommet hjem fra tenåringsleir på Haraset og skriver:
Det var så bra å være på leir igjen! Nå er det virkelig viktig at vi er i gang. Her starter alle lag opp igjen og det er optimisme om at det skal gå. Det krever litt mer jobb av oss som ansatte og ledere, vi må være mer årvåkne enn vanlig, men deltakere og foreldre er glade for aktivitet. Vi opplever stor takknemlighet for at vi kan være sammen.

Per Odd ringer meg også denne dagen og forteller at det har vært oppstart på misjonshuset på Hamar. Han forteller om et godt møte hvor ny internasjonal leder, Tore Bjørsvik,
har vært sammen med dem. De er nøye med smittevernregler og Per Odd forteller at han har kuttet opp en stokk som ligger idet du
kommer inn. ‘Jeg er en meter’ står det på den, og den er lenger enn man skulle tro, sier Per Odd. Han observerer at det er flere som oppsøker fellesskapet, det har de også sett gjennom sommermøtene. Folk blir også ofte igjen og prater. Med stolene en meter fra hverandre og muligheter for enkel bevertning, er det godt å møtes.

23. august startet også Norkirken Skedsmo opp med storsamling igjen. Åse skriver at de hadde en bra første samling! “Det er fint å være sammen
igjen. Samtidig savner jeg det nære fellesskapet i husgruppene og å gi et håndtrykk eller en god klem til venner i Norkirken. Jeg har savnet å høre hvordan folk har det, litt mer nærhet på tvers av familier og generasjoner og å bli mer kjent med folk i Norkirken Skedsmo.”

La oss skape fellesskap der vi tar hverandre imot, der vi ser hverandre og bekrefter hverandre. La oss skape rom til at mennesker kan få erfare at Gud er nær, der vi kan erfare hans kjærlighet og få
evangeliet forkynt. Nå er det tid for å møtes.

Trenger du hjelp til hvordan komme i gang igjen, ta kontakt. Regionkontoret kan hjelpe med både
andaktsholdere og råd til smittevernplaner.

 

Anne-Lin Hynnekleiv
albh@normisjon.no

Andre nyheter