OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nepalkveld i Oslo

Joel Hafvenstein er generalsekretær i United Mission to Nepal (UMN), paraplyorganisasjonen der både HimalPartner og Normisjon er medlem. Han kommer til Norge og vil delta på et åpent møte i Linstowsate 3, 6. etasje torsdag 30. januar kl. 19.00.

Han vil snakke om UMN sin nye strategi og om arbeidet for å skape varige endringer for de aller fattigste i Nepal.

Det blir andakt ved Kristin og Erik Bøhler og muligens et musikkinnslag. HimalPartner og Normisjon står sammen bak invitasjonen.

Andre nyheter