Tore-B.-bilde-1-1360x907

Ny internasjonal leder i Normisjon

Man må ikke miste for øye at misjon må eies av det lokalt engasjerte menneske og det lokale arbeidet. Det var sånn jeg fikk hjerte for misjon ved at jeg fikk komme tett på.

Tore Bjørsvik startet som ny internasjonal leder i Normisjon i mai i år. Vi har tatt en prat med han og ber han først beskrive seg selv. «Jeg er far, sønn, bror og ektemann. Teolog, prest og misjonær. Frelst, Guds barn, synder og fordømt, ren og rettferdig og himmelen verdig.»

Han er vokst opp i Norsk luthersk misjonsselskap (NLM) og misjon har vært en viktig del av hans oppvekst. Når jeg spør om han har en historie hvor misjon ble viktig for han, forteller han om familien Fauske, en misjonærfamilie fra Sunnfjord der han vokste opp, som dro til Peru. «Å se mennesker som jeg kjenner reise ut og komme tilbake med fortellinger om det de hadde opplevd, har vært med å personifisere misjon for meg. Det gav meg en opplevelse av å være hekta på det som skjer der ute.» I april 2020 kom han og familien selv hjem etter 8 år som utsendinger for NLM i Peru.

Tore formidler engasjert når jeg videre spør om hans hjertesak. Han har alltid hatt hjerte for internasjonal misjon, samtidig forteller han at hjertesakene nok også har endret seg litt opp igjennom. Da han var ungdomsarbeider i studietiden i Oslo, ble storbyen en hjertesak for han, så ble han prest, og menigheten og de pastorale oppgavene ble viktig, og dette fulgte også med han inn i tjenesten som misjonær.

På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg som ny i Normisjon svarer han at Normisjon er en mangfoldig og spennende organisasjon, der det ligger muligheter i at den er så mangfoldig, men også utfordringer knyttet til det å stå sammen og å ha felles mål. Det har vært litt vanskelig å få øye på hva Normisjon vil, fordi vi vil så mye forskjellig. En av utfordringene han ser er det lokale eierskapet i organisasjonen. Det oppsummeres godt i bestillingen han har fått fra landsstyret, nemlig å desentralisere misjon samtidig som det skal ivaretas et godt strategisk fokus. Her ligger det en stor utfordring i å få dette til å henge sammen. «Vi må jobbe med å få misjon til å være mennesker og menigheter nær, og samtidig ivareta kvalitet og strategisk fokus hvor vi ivaretar helheten. Vi må ikke i strategiene miste for øye at misjon må eies av de lokalt engasjerte. Det var sånn jeg fikk hjerte for misjon, ved at jeg fikk komme tett på», forteller han. Til slutt sier han at han drømmer om at det internasjonale arbeidet skal vokse og at vi i økt grad skal kjenne eierskap til misjon både lokalt og internasjonalt.

Anne-Lin hynnekleiv
albh@normisjon.no

Andre nyheter