Aslaug Irene Halden Gjerull regionsleder i Normisjon region øst

Ny regionleder begynner i oktober

Før sommeren leverte Regionstyrets arbeidsutvalg, sammen med Normisjons hovedkontor og rekruteringsbyrået Hamnøy, sin anbefaling om ny regionleder til regionstyret og landstyret. Aslaug Irene Halden Gjerull begynner som ny regionleder i oktober. Hun er 49 år, gift med Ole Andreas Gjerull som er 45 år og sammen har de jentene Marie som er 14 år og Caroline Louise på 10 år. De bor på Manglerud i Oslo.

Aslaug Irene sammen med sin mann Ole Andreas

Aslaug Irene har en omfattende og spennende CV somansatt i Hedmark Indremisjon og lærer på Bjerkely Fhsk de siste 2 årene før fusjonen. Hun jobbet i region Øst og Storsalen menighet på 2000 tallet. Sammen med mannen Ole Andreas var hun utsending for Normisjon til Ecuador i 2 år og etter det, siden 2013 daglig leder i Grorud menighet og Rødtvedt seniorsenter. Det siste året har hun i tillegg vært assisterende kirkeverge i Oslo. MAO mye leder-, endrings- og personalkompetanse og mange erfaringer som vi gleder oss til å se fruktene av i regionen.

No description available.
Døtrene Marie som er 14 år og Caroline Louise på 10 år

Vi har stilt henne et par spørsmål i forbindelse med at hun begynner hos oss.

Hva motiverer deg til å ta denne jobben?
Jeg er glad i Normisjon som organisasjon og har gode erfaringer som tidligere ansatt og som frivillig i Norge og Ecuador. Jeg var medlem av Storsalen menighet i flere år og der traff jeg Ole Andreas, min mann. Jeg tror at jeg med min erfaring kan bidra til å dra regionen videre og være med å skape et nytt vi. Jeg ønsker å være en tilrettelegger og motivator for at foreningene og kirkene lykkes, og lederne kan bli sett og få hjelp i deres arbeid på det lokale stedet de bor. Jeg motiveres av å skape fellesskap og at mennesker skal bli kjent med Jesus.

Når du tenker på bedehus-Norge, og misjonsforeningene, som har vært bærebjelken i normisjons misjonsarbeid i Norge og internasjonalt, hva ser du som vår største utfordring i fremtiden?
Det er et stort spørsmål. Bedehusene og foreningene har en viktig religiøs funksjon og de har vært viktige samlingsplasser på sine lokale steder.

En stor utfordring for Normisjon er hvordan vi kan utvikle nye og gamle fellesskap for fremtiden. Hvordan bygger vi levedyktige og inkluderende fellesskap på større og mindre steder, med Jesus i hjertet og og evne til å nå ut til dem rundt seg. Samtidig må vi heller ikke bare bli oss selv nok og kun bygge på vårt lokale sted. Bedehuset og foreningene må løfte blikket utover sine geografiske grenser og landegrenser og være med å gi av det vi har, slik at andre mennesker i andre land kan få en bedre fremtid og bygge Jesus-fellesskap på sitt lokale sted.

Andre nyheter