Morbærtre

Opp og ned!

Andakt.

“Hvordan går det med deg?», spør vi hverandre nå når vi møtes igjen. Ofte svarer vi: «Bra med meg!» Og det er litt sant, men ikke helt. Mye i livet er bra. Vi har mye å være takknemlige for. Det er mye som gir oss glede og mening. Noe vi er stolte av kanskje. Men så har vi også vår del av problemer og bekymringer. Noe som plager oss, noe vi savner eller noe vi skammer oss over. Som Alf Prøysen sang: «Det humper opp og ned!»

I fortellingen om Sakkeus i Lukas 19 møter vi også en mann hvor livet går både opp og ned. Han var rik. Han hadde en viktig jobb som overtoller. Men han var liten av vekst og ble sett på av de andre som en syndig mann. «Han ville gjerne se hvem Jesus var» (Luk.19,3). Han klatret opp i et tre. Og Jesus sa til ham: «Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.» (Luk 19,5). Og Sakkeus fikk ta imot besøk av Jesus med glede. Og livet hans ble snudd opp ned. Før ville han karre til seg. Nå ville han dele. Han ville dele mye. Og kanskje ble han allikevel enda rikere? Han var fortapt, men så hadde han fått frelse. 

Rett etter denne hendelsen drar Jesus videre. Og han drar til Jerusalem. Han går til lidelse, til oppgjøret med vår synd, og til å seire over den vonde og dødens makt. Det gjorde Jesus for å snu også våre liv opp ned.

Som Sakkeus vil jeg gjerne se hvem Jesus er. Det er en god ide å finne et sted hvor han må komme forbi. For meg er det å bruke beina mine å gå til steder hvor andre mennesker samles for å be, synge og prate om Ham. Han har jo lovet å være midt iblant oss når vi samles i Hans navn. Jeg vet at han også er å finne når hendene mine og øynene mine åpner Bibelen. Og jeg går dit hvor jeg kan få nattverd; Jesu kropp og Jesu blod, gitt for meg. Og jeg har lært at Gud hører bønn. 

Så er kanskje det største poenget at Jesus vil være med meg hjem. Han vil være med i alle humpene «opp og ned» i hverdagen. Han vil hjelpe meg i hele livet, smått og stort. Vise meg hva jeg kan dele med andre og hjelpe meg med å gjøre det. Og en gang skal jeg få være med Ham hjem! Fordi Han har frelst meg som var fortapt. Jeg vil gjøre som Sakkeus, skynde meg ned, og ta imot Jesus med glede.

Andre nyheter