chuttersnap-176806-unsplash

Region Østs internasjonale utsendinger

Det finnes et fint knippe av Normisjons internasjonale utsendinger som har sin base i region Øst når de er i Norge. Vi har vært i kontakt med dem for å få vite litt mer om dem og det de driver med. Les om dem her og vær gjerne med å be for dem.

Kristin og Erik Bøhler i Nepal 


Takk til Region Øst for langvarig støtte!

Vi reiste til Nepal i 2002, etter at vi hadde vært hjemme i Norge i 10 år. Før det var vi i Bhutan fra 1983 til 1992. Himalaya er bitt våre fjell!

I Nepal har vi gjort tjeneste i UMN ved sykehuset i Okhaldhunga siden 2004. Her er Erik medisinsk ansvarlig og Kristin er rådgiver i Sosial Service og Mødreventehjem og ernæring.

Det var 32 sengers sykehus i et fylke uten veier. Det var borgerkrig og folk våget seg ikke ut på stiene. I 2006 ble det fred og i 2008 kom veien og mobiltelefonen. Da endret alt seg. Sykehuset ble tilgjengelig for hele fylket og omliggende fylker. Det ble nødvendig med en utbygging. Etter 2012 vi har arbeidet med å bygge ut og renovere. Sist år var det 5000 pasienter innlagt,  350 store operasjoner og 1200 fødsler i året. Samtidig bygger vi midt i en travel sykehushverdag. Det som gjenstår er renovering av de siste gamle bygninger til sosialkontor og kapell og den siste delen av barneavdeling. To nye stabsboliger, blant annet vårt eget hus, er under oppbygging etter jordskjelvet. Vår drøm er at vi også kan åpne en sykepleierskole her før vi reiser hjem. Tiden renner ut med alderen vår og vi ser ikke lenger fram enn til sommeren 2019.

Bønneemner:
 • Be om at vi sammen med Normisjon må klare å bygge ferdig et sykehus som kan gjøre tjeneste i framtiden midt i fjellheimen her for omkring 250 000 mennesker.
 • Be om at vi kan gi behandling og håp til de fattige
 • Be om at vi må kunne åpne en sykepleierskole høsten 2018
 • Be for kirken som er i sterk vekst.

Guri Enger i Mali


Jeg jobber med bibeloversetting i Mali til et språk som kalles kasonké. Jeg er det som vi kaller ekseget, det betyr at jeg går til grunnteksten og ser forklarer for oversetterne hva som står der. Jeg tok over bibeloversettelsen da vi starta på GT i 2008 og nå nærmer vi oss avslutninga, vi har satt sluttdato til 31.12.19. Vi blir ferdige med selve bibelteksten dette året, men så er det alt «små-plukket» som står igjen og flere gjennomlesninger. Vi kaller det harmonisering på fransk. Vi må lese grundig igjennom NT og gjøre forandringer der vi har funnet bedre løsninger, det skal være introduksjon til alle bøker og de må være på samme måte, vi skal ha ordforklaringer, noter og kart, vi må bestemme skrivemåten på mange ord som vi ennå bruker ulike måter å skrive. Så det er mye som fortsatt står igjen før hele bibelen er klar på kasonké.

De siste to årene har vi også jobbet med å dubbe Jesus-filmen til kasonké, et svært godt evangeliseringsredskap. Dette er nå fullført og vi venter på lanseringsfesten som gjøre at vi kan bruke den rundt i landsbyene. Filmen er klar på nettet klar hos: www.jesusfilm.org, men det er Campus Crusade for Christ som har ansvar i Mali og vi venter på klarsignal derfra. Det var et utfordrende prosees,men det ble et svært bra resultat. Nå snakker Jesus også kasonké på film.

Jeg starta å jobbe i Santalmisjonen i 1988 da jeg reiste ut som lærer  ved den norske skolen i Katmandu, der var jeg i til sommeren 1990. I 1993-94 tok jeg misjonærforberedende kurs ved Gå Ut Senteret i Hurdal, i 1994-95 studerte jeg fransk i Brussel i Belgia og jeg dro til Mali høsten 1995 og har vært der siden, med noen hjemmeopphold. Nå bor jeg i Norge og reiser på turer til Mali, jeg kan ikke bo i Oussoubidiagna der vi har oversetterkontoret på grunn av sikkerhetssituasjonen, og med internett så går det like greit å bo i Norge. Har vært på 2-3 turer i Mali siden høsten 2015.

Bønneemner:
 • At vi må finne gode ord og uttrykk der det er vanskelig å oversette.
 • At vi klarer å fordelearbeidsoppgavene på en god måte i denne siste prosessen og at vi samarbeider godt.
 • At vi må fortsatt ha god helse og arbeidslyst i denne siste prosessen som er slitsom og tung.
 • At vi klarer å holde tidsplanene.

Therese Glendrange i Mali


Jeg er direktør eller leder for Normisjon sitt arbeid i Mali og Senegal. Noe av arbeidet mitt er administrasjon, men jeg bruker også mye tid på å reise og følge opp arbeidet vårt i vest Mali og i Senegal. Jeg samarbeider tett med ledelsen i den lutherske kirken her.

Jeg begynte som misjonær i Mali i 2003 og  har vært direktør siden 2012.
Jeg trives veldig godt i Mali og føler meg utrolig priviligert som får ha denne tjenesten, så jeg kommer nok til å fortsette noen år til.

Bønneemner:
 • Be for Agenda1 undervisning i menighetene våre.
 • Be for visdom til å gode valg for veien videre.

Ingrid og Einar Amlie i Senegal


Vi ankom Senegal august 2017 og planlegger å være her til sommeren 2020. Vi er åpne for å være her lenger hvis det kjennes riktig.

Arbeidet i Øst-Senegal er et nystartet arbeid. Det første året for vår del handler i all hovedsak om å lære seg språk (malenké) og kultur. Sammen med familien Moskvil legger vi samtidig veien videre fordet diakonale og evangeliserende arbeidet. Vi ønsker å se en selvstendig malenké-menigheten i byen vi bor i, og kjenner oss avhengige av Guds ledelse i det vi gjør.

Bønneemner:
 • At vi må finne ut hvem som er våre fredspersoner, mennesker som er til å stole på og som er åpne for evangeliet
 • At vi må finne ut av hvilke diakonale prosjekter vi skal satse på. Behovene er store overalt i byen, så be gjerne om at Gud må gi oss visdom i avgjørelsene.
 • At både store og små må holde seg friske og raske og at vi må takle varmetiden som nå kommer på en god måte.
 • Språk- og kulturlæringen vår, som til tider kan kjennes litt utfordrende.

Elisabeth Helberg i Bangladesh

Jeg reiste ut som utsending for Storsalen i januar 2018, og planen er å være her til juni 2019. Jeg jobber som kontaktlærer på Grace International School.
Bakgrunnen for at jeg reiste hit er at jeg fikk et veldig hjerte forlandet etter en team-tur hit som del av Gå Ut Senteret i 2013-2014. Da jobbet jeg som volontør på Martin Luther College (Normisjon-drevet videregående skole), og nå jeg stikker innom Martin Luther College eller et av internatene så ofte jeg har overskudd og mulighet. Det er midlertidig ikke så ofte, da jeg fort jobber fra 7-17 i ukedagene.
Det tar tid å planlegge engelsktimer som favner både de som snakker flytende engelsk, og de som må stotre seg fram. Det tar også tid å bestille ressurser fra England, og å sette seg inn i pensum. Men det er en veldig meningsfull tjeneste. I en storby hvor både trafikken og sikkerheten holder mange av barna inne på fritiden, i tillegg til at flere av de tar ekstratimer i morsmål, matte og science på høyere nivå, har Grace blitt et kjærkomment fristed hvor de får lov til å utfolde seg og være kreative.
I tiden framover er det mye spennende på programmet. Jeg er i arrangementskomiteen for Bokuka på Grace, vi skal ha svømmetimer og vi skal på Field Trip. Det er også en del kjedelige ting i vente med å lage og gjennomføre end of year- exams, og å skrive reports for hvert av barna- flere linjer for hvert fag.

 

Andre nyheter