dav

Røtter

RØTTER

Røtter er viktig! Vi ser både av slektsforskning og TV- programmer at det er stor interesse for å finne sine røtter.

Normisjonens røtter her lokalt het ROMERIKE INDREMISJON.

Helt fra Romerike Indremisjon ble dannet i 1881, har det i generasjon etter generasjon vært drevet misjon på Romerike. Det har vært et allsidig arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne.Leirer, stevner, møteuker, husmøter, bønnemøter og storsamlinger. Mange, mange har vært ansatt gjennom 119 år.

Steinar Tosterud, Bodil Stenslet og Jorun Kind har i lang tid samlet inn elementer fra Romerike Indremisjons historie. Det dannet en forening som heter: Foreningen for Romerike Indremisjons Museum. Styret består av Steinar Tosterud, leder, Unni Skullerud Førrisdahl, kasserer,  Arne Andersen og Jorun Kind. Det er samlet inn PROTOKOLLER og papirer, SENNEPSKORNET, BILDER og FOTO i kassevis. Det arbeides nå med å digitalisere bildene. Videre arbeider styret med å tilrettelegge for at det som er samlet, skal kunne presenteres for alle som er interessert i røttene. Materialet er plassert på Fossheim, og Fossheims historie inngår i samlingen. Vi tenker oss også at det kan bli utstillinger av ulike slag der etterhvert. Vet du som leser dette om noe som hører Romerike Indremisjons historie til, så ta kontakt.

Vil du bli medlem av foreningen er du hjertelig VELKOMMEN.

                                                                                Jorun Kind

Andre nyheter