Santalgruppa og Santalringen

Sommeravslutning i Santalforeningene

Tirsdag 13.juni hadde fellesskapsutvikler/pastor Hanne Mette G. Roås invitert Santalringen fra Hamar og Santalgruppa på Gjøvik til formiddagsmøte hjemme hos seg selv. 17 damer til bords, god prat, Bibellesning, misjonsinformasjon, bønn og kollekt til ytremisjonsarbeidet. God sommer!

Andre nyheter