IMG_7441

Soul Children Sign

I vår fikk vi innvilget penger fra LNU Aktivitetsstøtta for å oversette og spille inn åtte Soul Children-sanger til tegnspråk. Dette har vært Christina Eng Hauge sin drøm lenge; hun har vært engasjert i Acta hele livet og studert tegnspråk. Hun har ledet arbeidet denne høsten og har fått to dyktige tolker til å oversette fire sanger hver; Ragna Huse og Idunn Vindspoll Arnesen.

Jonas Eng laget filmene og resultatet er blitt utrolig bra. Sangene vil bli tilgjengelig for gratis nedlastning på www.acta.as. Vi ønsker med dette å gjøre det mulig for barn som bruker tegnspråk å kunne være med i våre kor og synge på sitt språk, samt at alle kor kan lære de og treffe de i publikum som bruker tegnspråk. Vi håper mange har lyst til å benytte seg av ressursene og håper dette gir muligheter til å inkludere enda flere i Soul Children familien.

Andre nyheter