Jente med farger på hendene

Stilling ledig i Acta Region Øst

Er du vår nye medarbeider? Søker deg som ønsker en 20 % stilling med fokus på leir, besøk i lokallag og ledertrening. Kan kombineres med studier eller annen jobb.

Du må ha hjerte for barn, ungdom og Jesus. En som evner å jobbe i team med frivillige ledere for å drive leirarbeid i region Øst. Leirene vil gjennomføres i hovedsak på Fossheim leirsted, men kan også få ansvar for å arrangere leir på regionens leirsteder på Østlandet.

Stillingen omfatter:

  • Planlegge og gjennomføre 4 leirer i året i helger og rundt høytider.
  • Rekruttere deltakere og ledere fra lokallag og menigheter
  • Markedsføring av leirene gjennom sosiale medier og annet
  • Lokallagsbesøk

Vi søker en person som

  • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
  • Er glad i leir
  • Er en god relasjonsbygger med og blant ungdom
  • Er opptatt av å gjøre andre gode og å bygge ledere
  • Er engasjert, ansvarsbevisst, løsningsorientert og har gjennomføringsevne
  • Kan jobbe både selvstendig, i team og kan delegere oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må framvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

For mer informasjon, kontakt regionleder Aslaug Irene Halden Gjerull, aihg@normisjon.no, 97719920 eller Acta teamleder Dirk Cordier, 47482236

Søknad med CV og referanser sendes til: aihg@normisjon.no,

Søknadsfrist: 29.november

Andre nyheter