Takk til Elverum kommune

Elverum kommunale pensjonskasse har gitt sponsormidler på kr. 20.000 til Normisjon Region Øst. Elverum Normisjon under ledelse av Trond Rønning, som er regionens lokale representant, driver et arbeid blant voksne. Opplæring er et viktig aspekt ved virksomheten.

Normisjon Region Øst retter en varm takk til Elverum kommune for dette viktige bidraget.

Vennlig hilsen

Anne-Lin Hynnekleiv (regionleder)

Andre nyheter