Image

Leirsjef-spire?

Har du tenkt tanken å være leirsjef? Her er muligheten til å få være med i et team som gjennom et år får erfaringen av å jobbe med leirsjefrollen på tre Actaleirer, tett oppfølging og god, relevant undervisning.

Kurset er lagt opp slik at man jobber i et team på ca. 4-5 personer, «Team leirsjef». Denne gruppen blir fulgt opp av kursleder som er med på alle leirene og planleggingsmøtene.

Når du er ferdig med kurset er du «utdannet til leirsjef» og har fått det som trengs for å kunne være leirsjef alene uten «noen som passer på». Du får i tillegg en attest og kursbevis, og vil stille svært godt både hos oss og garantert hos andre organisasjoner også når det er snakk om å jobbe med og lede leirer og arrangementer!

Hva gjør man på kurset?

Team-leirsjef er i stor grad et praktisk kurs. Der får man mye erfaring og virkelig testet det å være leirsjef! Dette kombineres med relevant undervisning i forskjellige tema som er viktig for leirsjefrollen. Noen eksempler på tema vi kommer til å jobbe med er: rolleforståelse, lederskap, tro og teologi, personvern, grensesetting, helse og sikkerhet, SoMe og kommunikasjon.

3 leirer og 11 samlinger

Oppstarts- og informasjonsmøtei august/september.
Bli kjent, middag sammen og litt input om hva leirsjefrollen handler om og info om kurset.

6 opplæring- og planleggingsmøter
(2 pr. leir)
Rundt to måneder før leir har vi et møte der vi så smått begynner å planlegge leiren, og har undervisning i forskjellige temaer om leirsjefrollen.
Omtrent 4 uker før leir har vi et nytt møte. Her planlegger vi detaljene rundt leiren.

3 ledermøter
Rundt 1-2 uker før leir har vi alltid et ledermøte for leiren sammen med alleleir-lederne. Her fordeler vi oppgaver og planlegger de siste detaljene for leiren. Vi ber sammen for leiren og blir bedre kjent som ledergjeng.

3 evalueringsmøter (NB. Skjer under leirene!)
Disse møtene skjer rett etter leiren er fullført, sammen med de andre leirlederne.

Avsluttingstur!
Vi avslutter kurset med en kort tur! Her oppsummerer vi det vi har lært og jobbet med, deler erfaringer og evaluerer kurset sammen. Vi feirer at kurset er bestått, og overrekker kursbevis! 
Destinasjonen for turen er ikke bestemt. Vi kan røpe at det blir en gøy opplevelse med mye moro og stas!

Praksis på 3 leirer

 • Den første leiren kurset er med på er Actionleir på Fossheim, september 2019.
  Her skal vi ikke være leirsjefer, men observere leirsjefen på leiren. Mye av tiden går med til å se og reflektere rundt hva som skjer på leiren. Forskjellen på leirsjef og de andre lederne, dynamikken mellom deltakere og ledere, og arbeid med forskjellige aktuelle caser.
 • Den andre leiren er «Kreativ leir» på Fossheim, februar 2020.
  Her skal alle kursdeltakerne få teste ut å sitte i «leirsjefstolen». Vi fordeler ansvar og tidspunkter, og er mye mer hands-on på oppgavene som leirsjefen gjør, tett sammen med kursleder.
 • Den siste leiren er påskeleir 13+ på Fossheim, påskehelga 2020.
  Dette er generalprøven og eksamen! 😉
  På denne leiren tar kursleder et steg tilbake, og vi gir ansvaret og roret til dere som kursdeltakere. All forberedelse og gjennomføring til denne leiren er det team-leirsjef gjengen som skal stå for! Kursleder er selvfølgelig tilgjengelig om det skulle skje noe eller om man trenger råd!

Hvem er kurset for?

Dette er for alle ungdommer i region Øst mellom 18 – 23 år.

Du må bør ha vært med på leir som leder eller deltaker før, og ha lyst til å fortsette å være med på leirer som leder fremover. Du må kunne stå inne for Actas verdidokument, siden du i løpet av kurset vil være fungerende leirsjef på en av våre leirer.

Hvordan bli med

Hvis du vil være med på dette, sender du en søknad til oss i Acta Øst.
Den kan sendes på mail til:
dj@normisjon.no, eller til oss på facebook.

Det som skal være med i søknaden er:
Litt kort om deg: Alder, hvor du bor og hva du driver med til vanlig.
Litt om din leirhistorie (har du vært med som deltaker/leder på leir før?) 
Hvorfor du ønsker å være med på kurset.