Hvite påskeliljer

Velkommen til årsmøte

Program for dagen:

10.00 Registrering

10.30 Åpningsmøte
Bærum Soul Children synger. Internasjonal leder Tore Bjørsvik taler.

12.00 Matbit og drikke

12.40 Bibeltime med Svein Granerud. For deg som ikke deltar på årsmøte.

12.40 Årsmøte
Leders tale: Trond Rønning
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere.
Årsrapport
Regnskap
Budsjett
Presentere styrekandidater
Valg av styremedlemmer, varamedlemmer v/valgkomiteen
Valg av valgkomité
Valg av revisor

14.30 Varm mat

15.30 Inspirasjonssamling
Tema: Misjon ute og hjemme. Inviterte gjester. Markering av GUS 40 år.
Lovsang, sofaprat og inspirasjon.

17.00 Slutt

Andre nyheter