Nepal

Hvor mye kan du om samarbeidslandene til Normisjon? Vet du hvilke de er? Eller hva Normisjon har jobbet med der? Vi har ønsket å gjøre et dypdykk i Normisjonshistorien i de ulike landene og hvordan … Read More

Andakt

En gang i måneden sender Acta ut en nyhetsmail med en andakt og informasjon om hva som skjer hos oss. Her er andakten fra januar. Dersom du ønsker å motta nyhetsmailen send en epost til … Read More

Pastor til Hamar Normisjon i 50 % stilling

Normisjon region Øst søker pastor til Hamar Normisjon i 50 % stilling Vil du være med å utvikle et inkluderende og utrustende fellesskap i Hamar Normisjon? Vi ser etter en pastor som kan sette fokus … Read More

Ecuador

​​Hvor mye kan du om samarbeidslandene til Normisjon? Vet du hvilke de er? Eller hva Normisjon har jobbet med der? Vi har ønsket å gjøre et dypdykk i Normisjonshistorien i de ulike landene og hvordan … Read More